สินค้าและบริการ

สินค้า
คอนกรีตผสมเสร็จสามารถเลือกกำลังอัดตามความต้องการและ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้

คอนกรีตผสม
เสร็จชนิดหน่วง
(Retarder)
คอนกรีตผสม
เสร็จชนิดเร่ง

(High Strength)
คอนกรีตผสม
เสร็จชนิดกันซึม

(Water Proof)
คอนกรีตปั้ม
(Pump)
มอต้า
(Mortar)

 คุณภาพ

ทั้งนี้ยังให้ความสำคัญในการคัดเลือกวัตถุดิบที่เหมาะสมต่อการผลิต และควบคุมคุณภาพของคอนกรีตผสมเสร็จ ตามมาตรฐาน มอก. 213-2560 ประกอบไปด้วย
• ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท (1) ตามมาตรฐาน มอก.15 เล่ม 1 – 2555 และสอดคล้องตามมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา ASTM C 150 TYPE 1
• หิน ทราย ตามมาตรฐาน มอก.566-2558
• น้ำยาผสมคอนกรีต มาตรฐาน มอก.733 หรือ ASTM C494
และยังมีฝ่ายควบคุมคุณภาพเก็บตัวอย่างสินค้าที่ผลิตแล้วทั้งในโรงงานและตามหน่วยงานต่างๆของลูกค้า เพื่อนำมาทดสอบกำลังอัดตามมาตรฐาน ASTM การประเมินผลตามมาตรฐาน ACI และมีการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบอย่างสม่ำเสมอ

 

 
บริการ
• จัดส่งสินค้าตลอด 24ชม. *ตามเงือนไขของบริษัท
• ไม่คิดค่าขนส่ง *ตามเงือนไขของบริษัท
     
     ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี และบุคลากรที่เชี่ยวชาญในทุกด้าน บริษัท จึงเข้าถึงความต้องการของลูกค้า เพื่อบริการที่ดี ทางบริษัทได้จัดอบรมพนักงานขับรถ เรื่องมารยาทในการขับขี่และการบริการต่างๆ

กำลังการส่งสินค้า : ทางบริษัท ได้จัดเตรียม รถโม่ผสมคอนกรีตไว้บริการให้กับลูกค้าทั้ง 5 โรงงานจำนวน 36 คัน และใช้ระบบ GPS ในการวางแผนเส้นทางและควบคุมการจัดส่ง เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าอย่างรวดเร็วทันตามเวลานัดหมาย และมีการตรวจเช็ครถขนส่งสินค้าทุกคัน ก่อนออกให้บริการ จึงไม่ก่อให้เกิดการส่งสินค้าล่าช้า

Powered by MakeWebEasy.com